//
archives

Variable

This tag is associated with 3 posts

Cài Đặt RubyMine Trên Ubuntu 10.04

RubyMine là bộ công cụ soạn thảo lập trình (IDE) Ruby on Rails của hãng JetBrains.  Sau khi tải về, giải nén, chuyển vào thư mục vừa giải nén và chạy RubyMine thông qua lệnh ./rubymine.sh thì gặp phải lỗi như sau: Mặc dù tôi đã cài đặt JDK cho Ubuntu 10.04 trước đó nhưng … Continue reading

Rate this:

Danh Sách Biến Trong vBulletin

Dưới đây danh sách các biến toàn cục trong vBulletin (VBB), được sắp xếp theo từng chủ đề để cho dễ dàng tra cứu. Thống kê trang Web: $totalthreads – Tổng số thread có trong diễn đàn. $totalposts – Tổng số bài viết có trong diễn đàn. $numbermembers – Tổng số thành viên có trong … Continue reading

Rate this:

Danh Sách Template Hooks Trong VBB 3.7.3

Dưới đây là danh sách các biến template hook trong phiên bản vBulletin 3.7.3, với danh sách này bạn có thể sử dụng nó để viết hay chỉnh sửa các plugin dành cho diễn đàn một cách tùy ý: Chú ý: biến trong PHP thì phải có dấu $ phía trước tên biến. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Advertisements