//
archives

UTF-8

This tag is associated with 2 posts

Sửa Lỗi: Encoding::CompatibilityError Trong Rails

Khi mình lập trình sử dụng Rails trong môi trường Ruby 1.9.2 với Rails 2.3.10 thì gặp phải vấn đề trong việc hiện thị tiếng Việt (UTF-8) ra trang web thông qua các layout (sử dụng yield với content_for), từ đó sẽ phát sinh ra 1 lỗi tương tự như sau: Lỗi phát sinh là … Continue reading

Rate this:

Làm Việc Với Unicode Để Hiện Thị Tiếng Việt Trong PHP – MySQL

Khi lập trình và thiết kế website, để hiện thị được các nội dung bằng tiếng Việt, ta cần phần phải làm việc với cách sử dụng Unicode ra sao, tùy theo cách mà từng ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng hỗ trợ. Trong lập trình website với PHP & MySQL cũng thế, để … Continue reading

Rate this:

Advertisements