//
archives

Uninstall

This tag is associated with 2 posts

Cách Gỡ Bỏ Oracle 10g Trên Windows

Trong bài viết này, tôi sẽ thử hướng dẫn từng bước cách gỡ bỏ Oracle 10g trên Windows. Nếu bạn đang sử dụng Oracle 11g, hãy tham khảo tại bài viết này Cách Gỡ Bỏ Oracle 11g Trên Windows. Để biết thêm chi tiết về Oracle 10g Release 2, bạn nên truy cập thử liên kết … Continue reading

Rate this:

Cách Gỡ Bỏ Oracle 11g Trên Windows

Tôi mới bắt đầu làm quen với Oracle, nên thử tải Oracle 11g về cài trên Windows 7, do đọc sơ qua một số bài viết trên mạng bảo không cài được Oracle 10g trên Windows 7, nên chưa thử tải cái bản Oracle 10g về để kiểm tra. Sau khi tải xong bản Oracle … Continue reading

Rate this:

Advertisements