//
archives

Ubuntu

This tag is associated with 2 posts

Cài Đặt RubyMine Trên Ubuntu 10.04

RubyMine là bộ công cụ soạn thảo lập trình (IDE) Ruby on Rails của hãng JetBrains.  Sau khi tải về, giải nén, chuyển vào thư mục vừa giải nén và chạy RubyMine thông qua lệnh ./rubymine.sh thì gặp phải lỗi như sau: Mặc dù tôi đã cài đặt JDK cho Ubuntu 10.04 trước đó nhưng … Continue reading

Rate this:

Gõ Tiếng Việt Với IBus-Unikey Trên Ubuntu

Trước đây mỗi lần sử dụng các hệ điều hành Linux, đặc biệt là Ubuntu từ các bản 9.04 trở về trước, tôi thường cài đặt và sử dụng Scim để gõ tiếng Việt trên Ubuntu. Nhưng từ khi Ubuntu phát triển lên 9.10, cho đến 10.0, với sự xuất hiện của Ibus trong các … Continue reading

Rate this:

Advertisements