//
archives

SSL

This tag is associated with 2 posts

Kết Nối Gmail Với SSL Bằng Ruby

Trong bài viết trước, có giới thiệu về việc kết nối và kiểm tra email với Ruby. Tuy nhiên, trong thư viện của Ruby phiên bản 1.8 không hỗ trợ cho việc kết nối POP3 với SSL, còn trong phiên bản Ruby 1.9 có hỗ trợ việc kết nối email. Nếu bạn thử tìm kiếm … Continue reading

Rate this:

Sử Dụng Ruby Để Kiểm Tra Email

Ngày nay, nói đến email là nói phương tiện thông tin không thể thiếu của cuộc sống số. Không chỉ các công việc số hóa đều thường sử dụng tới email mà ngay cả việc giao tiếp, liên lạc cũng thường sử dụng tới email. Các nhà dịch vụ cung cấp email mang lại cho … Continue reading

Rate this:

Advertisements