//
archives

SQL Server

This tag is associated with 3 posts

[SQL Server] Khôi Phục Backup Database Bằng SQL Script

Giả sử bạn đang có 1 tệp backup UrDatabase.bak, và bạn muốn sử dụng SQL Script để khôi phục dữ liệu từ tệp backup ấy thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định được thông tin các tệp tin lưu trữ được chứa trong tệp backup: Khi thực thi đoạn lệnh này … Continue reading

Rate this:

Cách Tải Ảnh Vào Và Hiện Thị Ảnh Ra Từ CSDL Trong MVC

Nếu bạn đang có một bảng hình ảnh trong CSDL Microsoft SQL Server, và bạn cần phải tải ảnh vào CSDL cũng như cần phải hiện thị chúng ra các View trong mô hình MVC của ASP.NET thì bạn có thể tham khảo các đoạn mã sau đây để đáp ứng được 2 yêu cầu trên. Nội … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: Cannot Open User Default Database. Login Failed

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn sửa một lỗi cơ bản khi bạn sử dụng SQL Server. Khi bạn làm một việc nhầm lẫn tai hại là xóa đi 1 database trên SQL Server trong khi database này lại là database mặc định của tài khoản của bạn. Ở lần kết nối tới … Continue reading

Rate this:

Advertisements