//
archives

Ruby on Rails

This tag is associated with 3 posts

Lập Trình Ruby on Rails Với Bộ Công Cụ IronRuby

Hiện tại đã có rất nhiều bộ IDE cho các nhà lập trình Ruby on Rails lựa chọn. Một trong số đó, có một bộ công cụ tiện ích do hãng Microsoft cung cấp miễn phí. Bộ công cụ được nói đến ở đây chính là bộ công cụ IronRuby, nó là bộ công cụ … Continue reading

Rate this:

Sự Khác Nhau Trong Việc Định Tuyến Giữa Rails 2 và Rails 3

Việc định tuyến trong Rails 3 có đôi chút khác so với trong Rails 2, bài viết dưới đây nêu ra vài ví dụ điển hình: Cơ bản Tạo một định tuyến cơ bản để đáp ứng đường dẫn sau: http://localhost:3000/hello_fisama trỏ tới http://localhost:3000/home/index Resources Tạo các định tuyến mặc định của Rails một cách … Continue reading

Rate this:

Học Trực Tuyến Rails Căn Bản Với Rails for Zombies

Rails for Zombies là một trang web dạy trực tuyến cho những người mới bắt đầu với Ruby on Rails mà bạn không cẩn phải lo lắng về việc phải cấu hình Rails như thế nào. Rails for Zombies là trang hướng dẫn theo dạng video, hay gọi là video cast, chỉ cần phải nạp … Continue reading

Rate this:

Advertisements