//
archives

Restore

This tag is associated with 2 posts

[SQL Server] Khôi Phục Backup Database Bằng SQL Script

Giả sử bạn đang có 1 tệp backup UrDatabase.bak, và bạn muốn sử dụng SQL Script để khôi phục dữ liệu từ tệp backup ấy thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định được thông tin các tệp tin lưu trữ được chứa trong tệp backup: Khi thực thi đoạn lệnh này … Continue reading

Rate this:

Phục Hồi Dữ Liệu Bị Ẩn Sau Khi Diệt Virus

Sau khi diệt virus, một số dữ liệu của bạn có thể bị mất đi hoặc bị ẩn, không thể phục hồi bằng cách thông thường. Khi đó, hãy sử dụng chương trình Phục Hồi Dữ Liệu, nó sẽ giúp bạn phục hồi tất cả những dữ liệu bị ẩn một cách nhanh chóng. Hướng … Continue reading

Rate this:

Advertisements