//
archives

Post

This tag is associated with 1 post

Tạo Chữ Kí Bài Viết Trên WordPress

Cũng giông như bên diễn đàn, bạn cũng có thể tạo cho riêng mình chữ kí hay là signature ngay bên dưới bài viết trong blog WordPress của mình với plugin DD Add Signature for WordPress. Bạn có thể thêm chữ kí của mình vào bất cứ trang nào, bất cứ bài viết nào, thậm … Continue reading

Rate this:

Advertisements