//
archives

MySQL

This tag is associated with 3 posts

Tăng Tốc Độ Xử Lý CSDL MySQL

Khi thiết kế các hệ thống lớn với nhiều người truy cập, một trong những điều người ta nghĩ đến ngay lập tức là thiết kế CSDL sao cho ta có thể truy vấn nhanh nhất có thể. Dưới đây là một số kỹ thuật tối ưu hoá hệ thống với CSDL MySQL. 1. Giảm … Continue reading

Rate this:

Làm Việc Với Unicode Để Hiện Thị Tiếng Việt Trong PHP – MySQL

Khi lập trình và thiết kế website, để hiện thị được các nội dung bằng tiếng Việt, ta cần phần phải làm việc với cách sử dụng Unicode ra sao, tùy theo cách mà từng ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng hỗ trợ. Trong lập trình website với PHP & MySQL cũng thế, để … Continue reading

Rate this:

Import Dumpfile Và Datafile MySQL Vào Database

Thông thường khi làm việc trên hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) MySQL, bạn thường sử dụng công cụ PHPAdmin để hỗ trợ thuận tiện cho việc quản trị CSDL. Tuy nhiên, khi cần import các tập tin dữ liệu Dumpfile hay Datafile có kích thước lớn vào 1 database trong CSDL thì … Continue reading

Rate this:

Advertisements