//
archives

Javascript

This tag is associated with 5 posts

Mẹo Nhỏ: Đảo Chữ Lộn Ngược Với Javascript

~Sưu Tầm~ Advertisements

Rate this:

Sử Dụng Hyperlink Như Là Một Submit Trong Form HTML

Trong nhiều trường hợp bạn cần sử dụng một siêu liên kết (hyperlink) như là một nút submit trong một form của HTML. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Kiểm Tra Địa Chỉ Email Bằng Javascript

Dưới đây là một hàm viết bằng ngôn ngữ javascript để kiểm tra sự hợp lệ của địa chỉ email. ~Theo Blog MeoTom[dot]Net~

Rate this:

Sử Dụng Cú Pháp With Trong Ruby

Trong ngôn ngữ Visual Basic có một cú pháp câu lệnh With…End With cho phép bạn gọi thực hiện một loạt các thuộc tính trên một đối tượng đặc biệt nào đó mà không cần gõ lại tên của đối tượng đó.

Rate this:

HotRuby: Máy Ảo Javascript & Flash Chạy Mã Ruby

HotRuby, được tạo bởi YARV, là 1 bộ máy ảo javascript và flash mà có thể chạy những đoạn mã Ruby bằng cách biên dịch ra. Nghĩa là, bạn viết 1 đoạn mã bằng gôn ngữ lập trình Ruby trong 1 trang web và đặt nằm trong cặp tag script, và sau đó HotRuby sẽ … Continue reading

Rate this:

Advertisements