//
archives

Install

This tag is associated with 2 posts

Sửa Lỗi: “File not found: lib” Khi Cài Đặt Rails 3

Tôi đã gặp phải lỗi trên khi cài đặt Rails 3.1.1 trong môi trường Ruby 1.9.3 p0 trên HĐH Windows 7 bằng dòng lệnh: Lỗi này xuất hiện trong quá trình cài, Rails cần gem RDoc để cái các document cho các gem của Rails, lỗi này trong các bản Rails 2 không thấy xuất … Continue reading

Rate this:

Cài Đặt Ruby 1.9 Trên CentOs 5

Do đang học và tìm hiểu về Linux thông qua CentOs nên dạo này Fri thường xuyên sử dụng CentOs 5 khá nhiều. Hôm nay, muốn cài thử gem awesome_print xem sao, nhưng mà lại không hỗ trợ trên Windows nên thử tìm cách cài Ruby trên CentOs xem sao. Sau khi tìm kiếm thông … Continue reading

Rate this:

Advertisements