//
archives

Heroku

This tag is associated with 2 posts

Triển Khai CMS Radiant Lên Heroku

Cũng như bài viết triển khai blog Toto, bài viết này sẽ hướng dẫn cách triển khai CMS Radiant lên Heroku. Radiant là mã nguồn mở Rails, vừa có tính năng như một CMS, contend management simplified, vừa có tính năng như một weblog. Cộng với việc kết hợp với một tài khoản heroku miễn … Continue reading

Rate this:

Triển Khai Blog Toto Miễn Phí Lên Heroku

Toto [GitHub repo] là một blog engine nhẹ và nhỏ gọn được phát triển bằng ngôn ngữ Ruby trên nền tảng Rack bởi Alexis Sellier. Toàn bộ nội dung của blog đều được quản lí thông qua Git, cho nên chính vì vậy mọi thông tin cấu hình và nội dung bài viết đều được … Continue reading

Rate this:

Advertisements