//
archives

Gem

This tag is associated with 2 posts

Sửa Lỗi: Encoding Error Khi Cài Đặt Gem Cho Ruby 1.9

Khi bạn cài đặt gem nào đó cho cho Ruby 1.9 thỉnh thoảng gặp phải lỗi về encoding khi cài đặt document cho gem trên Windows như sau:   Khắc phục: Gõ lệnh tạo biến môi trường này để thiết lập loại encoding trước khi chạy lệnh cài đặt gem  Advertisements

Rate this:

Triển Khai Blog Toto Miễn Phí Lên Heroku

Toto [GitHub repo] là một blog engine nhẹ và nhỏ gọn được phát triển bằng ngôn ngữ Ruby trên nền tảng Rack bởi Alexis Sellier. Toàn bộ nội dung của blog đều được quản lí thông qua Git, cho nên chính vì vậy mọi thông tin cấu hình và nội dung bài viết đều được … Continue reading

Rate this:

Advertisements