//
archives

Emulator

This tag is associated with 2 posts

Kết Nối Internet Cho Android Emulator

Khi sử dụng trình giả lập thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, bạn không biết cách nào có thể kết nối Internet cho trình giả lập của mình, và khi bạn viết 1 ứng dụng Android mà cần phải kết nối Internet (ví dụ như 1 ứng dụng Facebook cho Android) thì thật … Continue reading

Rate this:

How to Run Android Applications in Emulator

~Sưu Tầm~

Rate this:

Advertisements