//
archives

Editor

This tag is associated with 2 posts

Lập Trình Ruby on Rails Với Bộ Công Cụ IronRuby

Hiện tại đã có rất nhiều bộ IDE cho các nhà lập trình Ruby on Rails lựa chọn. Một trong số đó, có một bộ công cụ tiện ích do hãng Microsoft cung cấp miễn phí. Bộ công cụ được nói đến ở đây chính là bộ công cụ IronRuby, nó là bộ công cụ … Continue reading

Rate this:

Lựa chọn editor cho lập trình viên

Để đơn giản hóa ngôn từ, trong bài viết này tôi sẽ sử dụng thuật ngữ editor để ám chỉ cả trình soạn thảo đơn giản (như Notepad) lẫn môi trường phát triển tích hợp IDE (như Visual Studio). Trong giới lập trình viên, có một số chủ đề nhất định mà mỗi lần xuất … Continue reading

Rate this:

Advertisements