//
archives

Database

This tag is associated with 5 posts

Cách Tải Ảnh Vào Và Hiện Thị Ảnh Ra Từ CSDL Trong MVC

Nếu bạn đang có một bảng hình ảnh trong CSDL Microsoft SQL Server, và bạn cần phải tải ảnh vào CSDL cũng như cần phải hiện thị chúng ra các View trong mô hình MVC của ASP.NET thì bạn có thể tham khảo các đoạn mã sau đây để đáp ứng được 2 yêu cầu trên. Nội … Continue reading

Rate this:

Cách Gỡ Bỏ Oracle 10g Trên Windows

Trong bài viết này, tôi sẽ thử hướng dẫn từng bước cách gỡ bỏ Oracle 10g trên Windows. Nếu bạn đang sử dụng Oracle 11g, hãy tham khảo tại bài viết này Cách Gỡ Bỏ Oracle 11g Trên Windows. Để biết thêm chi tiết về Oracle 10g Release 2, bạn nên truy cập thử liên kết … Continue reading

Rate this:

Cách Gỡ Bỏ Oracle 11g Trên Windows

Tôi mới bắt đầu làm quen với Oracle, nên thử tải Oracle 11g về cài trên Windows 7, do đọc sơ qua một số bài viết trên mạng bảo không cài được Oracle 10g trên Windows 7, nên chưa thử tải cái bản Oracle 10g về để kiểm tra. Sau khi tải xong bản Oracle … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: Cannot Open User Default Database. Login Failed

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn sửa một lỗi cơ bản khi bạn sử dụng SQL Server. Khi bạn làm một việc nhầm lẫn tai hại là xóa đi 1 database trên SQL Server trong khi database này lại là database mặc định của tài khoản của bạn. Ở lần kết nối tới … Continue reading

Rate this:

Import Dumpfile Và Datafile MySQL Vào Database

Thông thường khi làm việc trên hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) MySQL, bạn thường sử dụng công cụ PHPAdmin để hỗ trợ thuận tiện cho việc quản trị CSDL. Tuy nhiên, khi cần import các tập tin dữ liệu Dumpfile hay Datafile có kích thước lớn vào 1 database trong CSDL thì … Continue reading

Rate this:

Advertisements