//
archives

Chương Trình

This tag is associated with 2 posts

Sử Dụng Ruby Để Kiểm Tra Email

Ngày nay, nói đến email là nói phương tiện thông tin không thể thiếu của cuộc sống số. Không chỉ các công việc số hóa đều thường sử dụng tới email mà ngay cả việc giao tiếp, liên lạc cũng thường sử dụng tới email. Các nhà dịch vụ cung cấp email mang lại cho … Continue reading

Rate this:

Trượt Thời Gian Trong Tập Tin Phụ Đề .SRT

Ý tưởng chính của mẫu bài tập nho nhỏ này là từ của alide đó bên trang CNTT, viết code về việc trượt thời gian trong tập tin phụ đề .srt. Khi tải các tập tin phụ đề nào đó trên mạng về nhiều khi không khớp so với phim đang xem. Đoạn mã Ruby … Continue reading

Rate this:

Advertisements