//
archives

Biến

This tag is associated with 2 posts

Danh Sách Biến Trong vBulletin

Dưới đây danh sách các biến toàn cục trong vBulletin (VBB), được sắp xếp theo từng chủ đề để cho dễ dàng tra cứu. Thống kê trang Web: $totalthreads – Tổng số thread có trong diễn đàn. $totalposts – Tổng số bài viết có trong diễn đàn. $numbermembers – Tổng số thành viên có trong … Continue reading

Rate this:

Danh Sách Template Hooks Trong VBB 3.7.3

Dưới đây là danh sách các biến template hook trong phiên bản vBulletin 3.7.3, với danh sách này bạn có thể sử dụng nó để viết hay chỉnh sửa các plugin dành cho diễn đàn một cách tùy ý: Chú ý: biến trong PHP thì phải có dấu $ phía trước tên biến. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Advertisements