//
archives

Webs

This category contains 18 posts

Làm Việc Với Unicode Để Hiện Thị Tiếng Việt Trong PHP – MySQL

Khi lập trình và thiết kế website, để hiện thị được các nội dung bằng tiếng Việt, ta cần phần phải làm việc với cách sử dụng Unicode ra sao, tùy theo cách mà từng ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng hỗ trợ. Trong lập trình website với PHP & MySQL cũng thế, để … Continue reading

Rate this:

Sử Dụng Hyperlink Như Là Một Submit Trong Form HTML

Trong nhiều trường hợp bạn cần sử dụng một siêu liên kết (hyperlink) như là một nút submit trong một form của HTML. ~Fri3ng3R~

Rate this:

HTML và RHTML

Để thuận tiện cho việc viết mã trong phần View, Rails đã tích hợp cú pháp của mình thành các mã RHTML để thể hiện các mã HTML tương ứng trong phần View. Dưới đây là danh sách mã RHTML của Rails tương ứng với các thẻ HTML cổ điển. Input Text: HMTL: RHTML: HTML: … Continue reading

Rate this:

Truy Vấn Bằng Các Phương Thức First & Single Của LINQ

Khi sử dụng các phương thức của LINQ để truy vấn dữ liệu trong .NET Framework, bạn phải cần cẩn thận với các phương thức mà chỉ trả về duy nhất một mẫu tin như: .First(), .Last(), .Single(). Nếu không có mẫu tin nào phù hợp với yêu cầu truy vấn sẽ trả về giá … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: Cannot Open User Default Database. Login Failed

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn sửa một lỗi cơ bản khi bạn sử dụng SQL Server. Khi bạn làm một việc nhầm lẫn tai hại là xóa đi 1 database trên SQL Server trong khi database này lại là database mặc định của tài khoản của bạn. Ở lần kết nối tới … Continue reading

Rate this:

Advertisements