//
archives

Downloads

This category contains 5 posts

How to Run Android Applications in Emulator

~Sưu Tầm~ Advertisements

Rate this:

Học Trực Tuyến Rails Căn Bản Với Rails for Zombies

Rails for Zombies là một trang web dạy trực tuyến cho những người mới bắt đầu với Ruby on Rails mà bạn không cẩn phải lo lắng về việc phải cấu hình Rails như thế nào. Rails for Zombies là trang hướng dẫn theo dạng video, hay gọi là video cast, chỉ cần phải nạp … Continue reading

Rate this:

Video Dạy MVC 2.0 Của Microsoft Bằng Tiếng Việt

Bộ video dạy MVC 2.0 và giới thiệu các tính năng mới của C# 4.0 bao gồm cả tài liệu pdf và video hướng dẫn bằng tiếng Việt của Microsoft. Download: Password: ~Fri3ng3R~

Rate this:

Bài Tập C Từ A Đến Z

Đây là toàn bộ Source của cuốn Bài tập ngôn ngữ  C (từ A đến Z), bao gồm các phần: Lập trình căn bản Đồ họa máy tính Cấu trúc dữ liệu Lập trình hệ thống Phương pháp số Các bạn có thể tải vể ở đây: http://www.mediafire.com/?ujjzjthn2id ~Sưu Tầm~

Rate this:

Tài Liệu Hướng Dẫn Tạo Trang Blog Hướng Rails Bằng Ruby In Steel

Tài liệu này gồm 2 phần: sách điện tử  và phim demo hướng dẫn, được cung cấp miễn phí từ SapphierSteel. Sách được viết bởi Huw Collingbourne và phim demo hướng dẫn được làm bởi David Heinemeier Hansson. Cả 2 tài liệu này được tải miễn phí từ trang chủ của SapphierSteel. Sách có thể … Continue reading

Rate this:

Advertisements