//
archives

.NET

This category contains 6 posts

Sửa Lỗi: Could not load file or assembly ‘Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0

Cách fix: Cách 1: Chép tập tin Microsoft.mshtml.dll vào thư mục cái đặt của ứng dụng. Cách 2: Chạy vs_piaredist.exe thư mục “C:\Program Files\Common Files\Merge Modules” trên máy được cái Visual Studio 2005. Theo dotnet-tips Advertisements

Rate this:

Chuyển Một Partial View Thành Chuỗi

Khi bạn trả kết quả hiện thị view cho action là một partial view thì chỉ cần sử dụng hàm PartialView để làm điều đó. Nhưng nếu bạn muốn trả về một kiểu dữ liệu Json mà trong đó có một giá trị là lưu trữ một partial view nào đó của bạn thì không … Continue reading

Rate this:

Tối Ưu Hóa Visual Studio 2010 Trên Windows 7

Sự thật là các bản Visual Studio của Microsoft càng về sau  thì càng yêu cầu cấu hình máy tính ngày càng cao hơn trước, vì vậy khi mình sử dụng bản Visual Studio 2010 Ultimate trên Windows 7, tôi nhận thấy sự thực thi của nó hơi chậm chạp và nặng nề, dù cho … Continue reading

Rate this:

Tải Các Bản Sửa Lỗi Cho Visual Studio 2010

Dưới đây là các liên kết cho phép bạn có thể tải các bản patch hotfix để sửa 3 lỗi sau trong bộ Visual Studio 2010: Lỗi VS 2010 “Scrolling Context Menu”: Tải về. Lỗi VS 2010 “Find and Replace Dialog Growing”: Tải về. Lỗi VS 2010 “Cut/Copy Insufficient Memory”: Tải về. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Chuyển Đổi Project Visual Studio Từ 2010 Xuống 2008

Khi sử dụng Visual Studio 2010 để tạo ra các project, thì với các project này bạn chỉ có thể sử dụng các bản Visual Studio 2010 khác mới có thể mở và chạy được. Nếu bạn  muốn các project của mình có thể mở và chạy được tốt trên các bản Visual Studio 2008 … Continue reading

Rate this:

Advertisements