//
archives

Javascript

This category contains 3 posts

Mẹo Nhỏ: Đảo Chữ Lộn Ngược Với Javascript

~Sưu Tầm~ Advertisements

Rate this:

Sử Dụng Hyperlink Như Là Một Submit Trong Form HTML

Trong nhiều trường hợp bạn cần sử dụng một siêu liên kết (hyperlink) như là một nút submit trong một form của HTML. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Kiểm Tra Địa Chỉ Email Bằng Javascript

Dưới đây là một hàm viết bằng ngôn ngữ javascript để kiểm tra sự hợp lệ của địa chỉ email. ~Theo Blog MeoTom[dot]Net~

Rate this:

Advertisements