//
archives

Database

This category contains 7 posts

[SQL Server] Khôi Phục Backup Database Bằng SQL Script

Giả sử bạn đang có 1 tệp backup UrDatabase.bak, và bạn muốn sử dụng SQL Script để khôi phục dữ liệu từ tệp backup ấy thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định được thông tin các tệp tin lưu trữ được chứa trong tệp backup: Khi thực thi đoạn lệnh này … Continue reading

Rate this:

Tăng Tốc Độ Xử Lý CSDL MySQL

Khi thiết kế các hệ thống lớn với nhiều người truy cập, một trong những điều người ta nghĩ đến ngay lập tức là thiết kế CSDL sao cho ta có thể truy vấn nhanh nhất có thể. Dưới đây là một số kỹ thuật tối ưu hoá hệ thống với CSDL MySQL. 1. Giảm … Continue reading

Rate this:

Làm Việc Với Unicode Để Hiện Thị Tiếng Việt Trong PHP – MySQL

Khi lập trình và thiết kế website, để hiện thị được các nội dung bằng tiếng Việt, ta cần phần phải làm việc với cách sử dụng Unicode ra sao, tùy theo cách mà từng ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng hỗ trợ. Trong lập trình website với PHP & MySQL cũng thế, để … Continue reading

Rate this:

Cách Gỡ Bỏ Oracle 11g Trên Windows

Tôi mới bắt đầu làm quen với Oracle, nên thử tải Oracle 11g về cài trên Windows 7, do đọc sơ qua một số bài viết trên mạng bảo không cài được Oracle 10g trên Windows 7, nên chưa thử tải cái bản Oracle 10g về để kiểm tra. Sau khi tải xong bản Oracle … Continue reading

Rate this:

Truy Vấn Bằng Các Phương Thức First & Single Của LINQ

Khi sử dụng các phương thức của LINQ để truy vấn dữ liệu trong .NET Framework, bạn phải cần cẩn thận với các phương thức mà chỉ trả về duy nhất một mẫu tin như: .First(), .Last(), .Single(). Nếu không có mẫu tin nào phù hợp với yêu cầu truy vấn sẽ trả về giá … Continue reading

Rate this:

Advertisements