//
archives

Codes

This category contains 47 posts

Sửa Lỗi: Could not load file or assembly ‘Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0

Cách fix: Cách 1: Chép tập tin Microsoft.mshtml.dll vào thư mục cái đặt của ứng dụng. Cách 2: Chạy vs_piaredist.exe thư mục “C:\Program Files\Common Files\Merge Modules” trên máy được cái Visual Studio 2005. Theo dotnet-tips Advertisements

Rate this:

Sửa Lỗi: Encoding Error Khi Cài Đặt Gem Cho Ruby 1.9

Khi bạn cài đặt gem nào đó cho cho Ruby 1.9 thỉnh thoảng gặp phải lỗi về encoding khi cài đặt document cho gem trên Windows như sau:   Khắc phục: Gõ lệnh tạo biến môi trường này để thiết lập loại encoding trước khi chạy lệnh cài đặt gem 

Rate this:

Sửa Lỗi: getOutputStream() has already been called for this response

Mô tả lỗi: Trong lập trình web jsb, khi xem tệp tin log localhost của Tomcat nếu bạn thấy nguyên văn lỗi đầy đủ trong đó là như phía trên thì nghĩa là lỗi này phát sinh khi bạn đã gọi sử dụng hàm getOutputStream() của đối tượng response quá nhiều lần trong JSP. Nguyên … Continue reading

Rate this:

Kết Nối Internet Cho Android Emulator

Khi sử dụng trình giả lập thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, bạn không biết cách nào có thể kết nối Internet cho trình giả lập của mình, và khi bạn viết 1 ứng dụng Android mà cần phải kết nối Internet (ví dụ như 1 ứng dụng Facebook cho Android) thì thật … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: “File not found: lib” Khi Cài Đặt Rails 3

Tôi đã gặp phải lỗi trên khi cài đặt Rails 3.1.1 trong môi trường Ruby 1.9.3 p0 trên HĐH Windows 7 bằng dòng lệnh: Lỗi này xuất hiện trong quá trình cài, Rails cần gem RDoc để cái các document cho các gem của Rails, lỗi này trong các bản Rails 2 không thấy xuất … Continue reading

Rate this:

Advertisements