//
archives

Fri3ng3R

Fri3ng3R has written 5 posts for Fisama's Weblog

Sửa Lỗi: Could not load file or assembly ‘Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0

Cách fix: Cách 1: Chép tập tin Microsoft.mshtml.dll vào thư mục cái đặt của ứng dụng. Cách 2: Chạy vs_piaredist.exe thư mục “C:\Program Files\Common Files\Merge Modules” trên máy được cái Visual Studio 2005. Theo dotnet-tips Advertisements

Rate this:

Sửa Lỗi: Encoding Error Khi Cài Đặt Gem Cho Ruby 1.9

Khi bạn cài đặt gem nào đó cho cho Ruby 1.9 thỉnh thoảng gặp phải lỗi về encoding khi cài đặt document cho gem trên Windows như sau:   Khắc phục: Gõ lệnh tạo biến môi trường này để thiết lập loại encoding trước khi chạy lệnh cài đặt gem 

Rate this:

Sửa Lỗi: Encoding::CompatibilityError Trong Rails

Khi mình lập trình sử dụng Rails trong môi trường Ruby 1.9.2 với Rails 2.3.10 thì gặp phải vấn đề trong việc hiện thị tiếng Việt (UTF-8) ra trang web thông qua các layout (sử dụng yield với content_for), từ đó sẽ phát sinh ra 1 lỗi tương tự như sau: Lỗi phát sinh là … Continue reading

Rate this:

Kiểm Tra Địa Chỉ Email Bằng Javascript

Dưới đây là một hàm viết bằng ngôn ngữ javascript để kiểm tra sự hợp lệ của địa chỉ email. ~Theo Blog MeoTom[dot]Net~

Rate this:

Mẹo Nhỏ: Đèn Caps Lock Chớp Nháy

Một đoạn code nho nhỏ sử dụng ngôn ngữ VBScript sẽ giúp bạn làm cho đèn Caps Lock của bạn chớp nháy liên tục không ngừng nghỉ, cho đến khi máy tính được khởi động lại. Với đoạn code này sẽ giúp cho bạn “thư giãn” sau một ngày căng thẳng. Lưu đoạn code trên … Continue reading

Rate this:

Advertisements