//
archives

Fri3ng3R

Fri3ng3R has written 17 posts for Fisama's Weblog

Kết Nối Internet Cho Android Emulator

Khi sử dụng trình giả lập thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, bạn không biết cách nào có thể kết nối Internet cho trình giả lập của mình, và khi bạn viết 1 ứng dụng Android mà cần phải kết nối Internet (ví dụ như 1 ứng dụng Facebook cho Android) thì thật … Continue reading

Rate this:

How to Run Android Applications in Emulator

~Sưu Tầm~

Rate this:

Học Trực Tuyến Rails Căn Bản Với Rails for Zombies

Rails for Zombies là một trang web dạy trực tuyến cho những người mới bắt đầu với Ruby on Rails mà bạn không cẩn phải lo lắng về việc phải cấu hình Rails như thế nào. Rails for Zombies là trang hướng dẫn theo dạng video, hay gọi là video cast, chỉ cần phải nạp … Continue reading

Rate this:

Tải Các Bản Sửa Lỗi Cho Visual Studio 2010

Dưới đây là các liên kết cho phép bạn có thể tải các bản patch hotfix để sửa 3 lỗi sau trong bộ Visual Studio 2010: Lỗi VS 2010 “Scrolling Context Menu”: Tải về. Lỗi VS 2010 “Find and Replace Dialog Growing”: Tải về. Lỗi VS 2010 “Cut/Copy Insufficient Memory”: Tải về. ~Fri3ng3R~

Rate this:

Làm Việc Với Unicode Để Hiện Thị Tiếng Việt Trong PHP – MySQL

Khi lập trình và thiết kế website, để hiện thị được các nội dung bằng tiếng Việt, ta cần phần phải làm việc với cách sử dụng Unicode ra sao, tùy theo cách mà từng ngôn ngữ mà bạn đang sử dụng hỗ trợ. Trong lập trình website với PHP & MySQL cũng thế, để … Continue reading

Rate this:

Advertisements