//
archives

Fisama

Fisama has written 46 posts for Fisama's Weblog

Sửa Lỗi: getOutputStream() has already been called for this response

Mô tả lỗi: Trong lập trình web jsb, khi xem tệp tin log localhost của Tomcat nếu bạn thấy nguyên văn lỗi đầy đủ trong đó là như phía trên thì nghĩa là lỗi này phát sinh khi bạn đã gọi sử dụng hàm getOutputStream() của đối tượng response quá nhiều lần trong JSP. Nguyên … Continue reading

Rate this:

Sửa Lỗi: “File not found: lib” Khi Cài Đặt Rails 3

Tôi đã gặp phải lỗi trên khi cài đặt Rails 3.1.1 trong môi trường Ruby 1.9.3 p0 trên HĐH Windows 7 bằng dòng lệnh: Lỗi này xuất hiện trong quá trình cài, Rails cần gem RDoc để cái các document cho các gem của Rails, lỗi này trong các bản Rails 2 không thấy xuất … Continue reading

Rate this:

[SQL Server] Khôi Phục Backup Database Bằng SQL Script

Giả sử bạn đang có 1 tệp backup UrDatabase.bak, và bạn muốn sử dụng SQL Script để khôi phục dữ liệu từ tệp backup ấy thì việc đầu tiên bạn cần làm là phải xác định được thông tin các tệp tin lưu trữ được chứa trong tệp backup: Khi thực thi đoạn lệnh này … Continue reading

Rate this:

Lập Trình Ruby on Rails Với Bộ Công Cụ IronRuby

Hiện tại đã có rất nhiều bộ IDE cho các nhà lập trình Ruby on Rails lựa chọn. Một trong số đó, có một bộ công cụ tiện ích do hãng Microsoft cung cấp miễn phí. Bộ công cụ được nói đến ở đây chính là bộ công cụ IronRuby, nó là bộ công cụ … Continue reading

Rate this:

Chuyển Một Partial View Thành Chuỗi

Khi bạn trả kết quả hiện thị view cho action là một partial view thì chỉ cần sử dụng hàm PartialView để làm điều đó. Nhưng nếu bạn muốn trả về một kiểu dữ liệu Json mà trong đó có một giá trị là lưu trữ một partial view nào đó của bạn thì không … Continue reading

Rate this:

Advertisements