//
you're reading...
Android, Codes

Kết Nối Internet Cho Android Emulator

Khi sử dụng trình giả lập thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, bạn không biết cách nào có thể kết nối Internet cho trình giả lập của mình, và khi bạn viết 1 ứng dụng Android mà cần phải kết nối Internet (ví dụ như 1 ứng dụng Facebook cho Android) thì thật là bất tiện. Để kết nối Internet cho trình giả lập Android thì có thể có rất nhiều cách, và 1 trong số đó bạn có thể tham khao ở dưới đây.

Để cho phép 1 ứng dụng Android có thể kết nối Internet, bạn làm theo 2 bước cơ bản sau:

B1: Đầu tiên, bạn cần phải cho phép ứng dụng có quyền truy cập Internet bằng cách thêm dòng này vào trong tệp tin AndroidManifest.xml (chú ý thêm vào trong cặp tag manifest)

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>


B2: Xác định địa chỉ IP DNS cho trình giả lập, trong Eclipse IDE vào Run Configurations ~> Target ~> Additional Emulator Command Line Options, thêm vào dòng sau (trong đó X.X.X.X là địa chỉ IP DNS)

-dns-server X.X.X.X

Chú ý: trường hợp trên do tôi sử dụng kết nối LAN Internet cho máy tính của mình, nếu bạn sử dụng kết nối Wireless Internet, bạn phải Disable kết nối LAN Internet trước khi thực hiện các bước trên.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: