//
you're reading...
Codes, Rails, Ruby

Sửa Lỗi: “File not found: lib” Khi Cài Đặt Rails 3

Tôi đã gặp phải lỗi trên khi cài đặt Rails 3.1.1 trong môi trường Ruby 1.9.3 p0 trên HĐH Windows 7 bằng dòng lệnh:

gem install rails --include-dependencies

Lỗi này xuất hiện trong quá trình cài, Rails cần gem RDoc để cái các document cho các gem của Rails, lỗi này trong các bản Rails 2 không thấy xuất hiện.

Để khắc phục lổi trên bạn cần cài đặt gem RDoc trước khi tiến hành cài đặt Rails 3 bằng dòng lệnh:

gem install rdoc

Rồi mới thực hiện cài đặt lại Rails 3

gem install rails --include-dependencies

~Fisama~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: