//
you're reading...
Codes, Rails, Ruby, Tool

Lập Trình Ruby on Rails Với Bộ Công Cụ IronRuby

Hiện tại đã có rất nhiều bộ IDE cho các nhà lập trình Ruby on Rails lựa chọn. Một trong số đó, có một bộ công cụ tiện ích do hãng Microsoft cung cấp miễn phí. Bộ công cụ được nói đến ở đây chính là bộ công cụ IronRuby, nó là bộ công cụ tiện ích dành cho Visual Studio 2010. Bộ công cụ này cung cấp cho chúng ta trình 1 soạn thảo và lập trình Ruby dựa trên VS2010, cung cấp sẵn hệ thống cấu trúc tập tin của một dự án Rails, và cả 1 trình thông dịch có tính tương tác Ruby. Như vậy, Microsoft miễn phí ở đây chỉ là bộ công cụ tiện ích, còn cốt lõi của nó dựa trên Visual Studio 2010 thì chắc chắn không phải là một sản phẩm miễn phí cho các nhà lập trình.

Với bộ công cụ này, ta có thể tạo ra các ứng dụng Ruby on Rails, Sinatra, Windows Form, Console các trang web IronRuby Silverlight và cả Ruby Gem. Tôi đã thử tạo một ứng dụng RoRs mới bằng công cụ này, thì thấy thời gian tạo ứng dụng RoRs quá lâu, nó mặc định sẽ tạo các cấu hình cho cơ sở dữ liệu trên SQL Server, không hỗ trợ nhắc lệnh khi lập trình, một điều mà thường ít thấy trên bộ Visual Studio. Tuy nhiên với một sản phẩm miễn phí như vậy thì tôi thấy không phải đến nỗi quá tệ.

Để xem thông tin hay tải bộ công cụ IronRuby này bạn vui lòng truy cập vào các liên kết sau:

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: