//
you're reading...
Codes, Downloads, Rails, Video

Học Trực Tuyến Rails Căn Bản Với Rails for Zombies

Rails for Zombies là một trang web dạy trực tuyến cho những người mới bắt đầu với Ruby on Rails mà bạn không cẩn phải lo lắng về việc phải cấu hình Rails như thế nào. Rails for Zombies là trang hướng dẫn theo dạng video, hay gọi là video cast, chỉ cần phải nạp trang web bằng trình duyệt là bạn đã có thể trải nghiệm qua 5 bài học về Ruby on Rails căn bản.

Để sử dụng được trang Rails for Zombies, bạn cần phải có một tài khoản sử dụng, nên vì thế bạn cần đăng kí một tài khoản cho riêng mình, tất nhiên là tài khoản trên Rails for Zombies là miễn phí. Sau khi, đăng ký và đăng nhập vào Rails for Zombies, bạn đã có thể trải nghiệm qua bài học đầu tiền về Ruby on Rails, sau khi xem video giới thiệu và hướng dẫn trong mỗi bài học, bạn sẽ thực tập với các bài tập được đưa ra. Các bài giảng và bài tập trong Rails for Zombies phần lớn là cơ bản và đơn giản, bởi vì Rails for Zombies chỉ dành cho những ai mới bắt đầu làm quen với Rails mà thôi.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: