//
you're reading...
.NET, Codes, Tool

Tải Các Bản Sửa Lỗi Cho Visual Studio 2010

Dưới đây là các liên kết cho phép bạn có thể tải các bản patch hotfix để sửa 3 lỗi sau trong bộ Visual Studio 2010:

  • Lỗi VS 2010 “Scrolling Context Menu”: Tải về.
  • Lỗi VS 2010 “Find and Replace Dialog Growing”: Tải về.
  • Lỗi VS 2010 “Cut/Copy Insufficient Memory”: Tải về.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: