//
you're reading...
.NET, Codes, Soft, Tuts & Tips

Chuyển Đổi Project Visual Studio Từ 2010 Xuống 2008

Khi sử dụng Visual Studio 2010 để tạo ra các project, thì với các project này bạn chỉ có thể sử dụng các bản Visual Studio 2010 khác mới có thể mở và chạy được. Nếu bạn  muốn các project của mình có thể mở và chạy được tốt trên các bản Visual Studio 2008 thì bạn nên thử làm theo các bước sau đây:

 1. Mở tập tin .sln của project muốn chuyển đổi bằng trình soạn thảo Notepad.
 2. Tìm dòng: Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00.
 3. Thay thế 11.00 thành 10.00.
 4. Tìm dòng: # Visual Studio 2010.
 5. Thay thế 2010 thành 2008.
 6. Lưu tập tin .sln lại.
 7. Xóa những tập tin có phần mở rộng là .cache được lưu trữ trong các thư mục : obj/debugobj/release.
 8. Mở project bằng Visual Studio 2008.
 9. Build lại project với Visual Studio 2008.

~Sưu Tầm~

Advertisements

Discussion

2 thoughts on “Chuyển Đổi Project Visual Studio Từ 2010 Xuống 2008

 1. mình đang dùng vs2008, nhưng bài code mình tìm được lại là vs 2010. Có cách nào chuyển không ban, khi mình khai báo private ArrayList alSockets; nó luôn báo là không tìm thấy. Thanks bạn

  Posted by ha | 01.06.2011, 06:16
 2. Bạn đã import thư viện System.Collections vào chưa? 🙂

  Posted by Fri3ng3R | 08.06.2011, 20:56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: