//
you're reading...
Database, Webs

Sửa Lỗi: Cannot Open User Default Database. Login Failed

Trong bài viết này, tôi sẽ giúp bạn sửa một lỗi cơ bản khi bạn sử dụng SQL Server. Khi bạn làm một việc nhầm lẫn tai hại là xóa đi 1 database trên SQL Server trong khi database này lại là database mặc định của tài khoản của bạn. Ở lần kết nối tới SQL Server tiếp theo bạn sẽ phải gặp cái  lỗi giống như tiêu đề bài viết hay giống như trong hình dưới đấy:

Để khắc phục lỗi này bạn có thể sử dụng một tài khoản khác, ví dụ như tài khoản sa để truy cập vào SQL Server và xác định lại database mặc định cho tài khoản kia: Object Explorer ~> Sercurity ~> Logins ~> R-Click lên user đó chọn Properties ~> chỉnh Default Database.

Còn nếu như cả tài khoản sa của bạn cũng gặp phải rắc rối trong việc kết nối tới SQL Server thì cách dưới đây sẽ khắc phục điều này. Từ CMD bạn gõ lệnh sau:

C:\> sqlcmd -S Fri3ng3R-LAPTOP\SQLEXPRESS -d master

(Trong đó, Fri3ng3R-LAPTOP: tên máy tính, SQLEXPRESS: tên của SQL Server)

Tại dấu nhắc của sqlcmd, bạn tiếp tục gõ:

1> alter login [Fri3ng3R-LAPTOP\Fri3ng3R] with default_database = master

2> go

3> exit

(Trong đó, Fri3ng3R-LAPTOP: tên máy tính, Fri3ng3R: tên tài khoản)

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: