//
you're reading...
Codes, Ruby, Tool

Shoooes!

Chính xác hơn phải gọi là Shoes. Shoes là bộ công cụ nền tảng dùng để hỗ trợ thiết kế các ứng dụng đồ họa một cách dễ dàng bằng ngôn ngữ lập trình Ruby. Không giống như hầu hết các bộ công cụ thiết kế GUI khác, Shoes được thiết kế để trở nên dễ sử dụng và đơn giản mà không thiếu phần mạnh mẽ. Shoes hỗ trợ cho chúng ta có thể viết các ứng dụng đồ họa GUI trên nền Windows, Mac OS X và cả Linux.

Download:

Windows Shoes 0.r1134 + video (Windows) | Windows Shoes 0.r1134 novideo (Windows)

Mac OS X Shoes 0.r1134 (Mac OS X) | Linux Shoes 0.r1134 (Linux)

Shoes 2 (Raisins):

Trang chủ | Wiki | Hướng Dẫn | Demo

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: