//
you're reading...
Forum, Webs

Danh Sách Biến Trong vBulletin

Dưới đây danh sách các biến toàn cục trong vBulletin (VBB), được sắp xếp theo từng chủ đề để cho dễ dàng tra cứu.

Thống kê trang Web:

 • $totalthreads – Tổng số thread có trong diễn đàn.
 • $totalposts – Tổng số bài viết có trong diễn đàn.
 • $numbermembers – Tổng số thành viên có trong diễn đàn.
 • $totalonline – Tổng số người đang truy cập diễn đàn.
 • $numberregistered – Tổng số thành viên đang truy cập diễn đàn.
 • $numberguest – Tổng số khách đang truy cập diễn đàn.
 • $recordusers – Số thành viên truy cập trong cùng 1 thời điểm nhiều nhất.
 • $recorddate – Ngày mà có số thành viên truy cập trong cùng 1 thời điểm nhiều nhất.
 • $recordtime – Thời gian mà có số thành viên truy cập trong cùng 1 thời điểm nhiều nhất.
 • $activeusers – Danh sách thành viên đang truy cập và hoạt động trên diễn đàn (ví dụ: đã đăng nhập).
 • $activemembers – Số thành viên đang hoạt động trên diễn đàn.
 • $newusername – Tên tài khoản của thành viên vừa mới đăng ký.
 • $birthdays – Danh sách thành viên có ngày sinh nhật là hôm nay.
 • $upcomingevents – Danh sách các sự kiện trong diễn đàn sắp xảy ra.

Biến mảng $BBuserinfo, thông tin về user:

 • $bbuserinfo[username] – Tài khoản của user.
 • $bbuserinfo[userid] – Mã ID tài khoản của user.
 • $bbuserinfo[posts] – Số bài viết đã post của user.
 • $bbuserinfo[signature] – Chữ ký của user.
 • $bbuserinfo[email] – Địa chỉ email của user.
 • $bbuserinfo[homepage] – Thôn tin trang chủ trong profile của user.
 • $bbuserinfo[msn] – Địa chỉ MSN trong profile của user.
 • $bbuserinfo – Tài khoản Yahoo của user.
 • $bbuserinfo[icq] – Tài khoản ICQ của user.
 • $bbuserinfo[usertitle] – Title của user.

~Fri3ng3R~ (Dịch & Tổng Hợp)

Advertisements

Discussion

One thought on “Danh Sách Biến Trong vBulletin

 1. Hello. And Bye.
  Jordan Harren

  Posted by Luanne Kaing | 02.12.2010, 00:56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: