//
you're reading...
Fun4Fi, Others

Khách Hàng Thật Là Tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

 Khách hàng thật là tuyệt

Advertisements

Discussion

One thought on “Khách Hàng Thật Là Tuyệt

  1. Cực kỳ đồng tình với bài viết này, vì đã từng gặp một ông khách hàng, bắt mình vẽ một logo, hình tam giác vuông cân, với 2 cạnh kề có độ dài chính xác 17mm, và cạnh huyền là 21mm, phải chính xác như thế. Mình không biết hắn có học qua toán hình học lớp 7 chưa…

    Nói chung, rất là chia sẻ cảm giác này…

    Posted by Sang Dth | 21.06.2010, 17:01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: