//
you're reading...
Design, Webs

Cơ bản về CSS từ CSSYeah

Bạn chưa hiểu CSS là gì? Bạn muốn học và tìm hiểu CSS? Bạn đã và đang trải nghiệm CSS và bạn muốn tìm kiếm các bài viết hay về CSS? Bạn đã thử truy cập tới CSSYeah chưa? Tại CSSYeah, tap chí tiếng Việt dành cho các Web Designer, bạn có thể tìm thấy cho mình những bài viết cơ bản về CSS, những kỹ thuật với CSS, HTML, SEO, CMS,…etc từ cơ bản tới nâng cao.

Dưới đây là danh sách các bài viết về CSS cơ bản tại CSSYeah:

Bài 1: Cơ bản về CSS

Bài 2: Cú pháp của CSS

Bài 3: Làm sao chèn CSS vào trang Web

Bài 4: Thuộc tính background và cách định nghĩa background cho một thẻ

Bài 5: Các vấn đề về văn bản và cách định dạng văn bản

Bài 6: Các thuộc tính của font chữ và định nghĩa font chữ cho văn bản

Bài 7: Đường viền và các thuộc tính của đường viền

Bài 8: Các thuộc tính của margin

Bài 9: Thuộc tính đường bao ngoài (Outline)

Bài 10: CSS padding

Bài 11: CSS với đối tượng danh sách …

Bài 12: CSS với bảng biểu (table)

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: