//
you're reading...
Forum, Webs

Tìm Danh Sách Template Hook Từ File Style Của VBB

Trong bài viết trước, mình có giới thiệu danh sách các template hook của phiên bản VBB 3.72 (vBulletin). Tuy nhiên, bạn đang xài các phiên bản release VBB khác thì sao, muốn xem hay tìm danh sách các template hook này thì sao? Đơn giản là danh sách các template hook này đều có trong các file cài đặt VBB, chính xác là vbulletin-style.xml nằm ngay trong thư mục install.

Vấn đề nảy sinh lúc này chính là bạn phải tìm cách nào để xác định trong 25000 dòng lệnh của tập tin vbulletin-style.xml đó một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy rằng nếu mình đang xài 1 hệ điều hành Linux thì tuyệt biết mấy, chỉ với câu lệnh grep là có thể xác định ra các template hook có trong tập tin đó với câu lệnh sau:

grep -o "template_hook.*\?" vbulletin-style.xml > danhsachhook.txt

Thật ra, bạn cũng có thể sử dụng các lệnh trong Linux ngay trên Windows thông qua phần mềm GnuWin32, một phần mềm khá phổ biến được nhiều người biết đến, cho phép bạn tập sử dụng và tìm hiểu về lệnh Linux mà không cần cài hệ điều hành Linux.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: