//
you're reading...
Forum, Plugin, Webs

Danh Sách Template Hooks Trong VBB 3.7.3

Dưới đây là danh sách các biến template hook trong phiên bản vBulletin 3.7.3, với danh sách này bạn có thể sử dụng nó để viết hay chỉnh sửa các plugin dành cho diễn đàn một cách tùy ý:

template_hook[footer_links]
template_hook[forumhome_wgo_pos1]
template_hook[forumhome_wgo_pos2]
template_hook[forumhome_wgo_pos3]
template_hook[forumhome_wgo_pos4]
template_hook[forumhome_wgo_pos5]
template_hook[forumhome_wgo_stats]
template_hook[inlinemod_post_bottom]
template_hook[inlinemod_thread_bottom]
template_hook[memberinfo_css]
template_hook[navbar_buttons_left]
template_hook[navbar_buttons_right]
template_hook[navbar_quick_links_menu_pos1]
template_hook[navbar_quick_links_menu_pos2]
template_hook[navbar_quick_links_menu_pos3]
template_hook[navbar_quick_links_menu_pos4]
template_hook[navbar_search_menu]
template_hook[postbit_controls]
template_hook[postbit_end]
template_hook[postbit_messagearea_start]
template_hook[postbit_signature_end]
template_hook[postbit_signature_start]
template_hook[postbit_start]
template_hook[postbit_user_popup]
template_hook[postbit_userinfo_left]
template_hook[postbit_userinfo_right]
template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
template_hook[profile_left_first]
template_hook[profile_left_last]
template_hook[profile_ministats_list]
template_hook[profile_right_album]
template_hook[profile_right_first]
template_hook[profile_right_last]
template_hook[profile_right_mini]
template_hook[profile_stats_first]
template_hook[profile_stats_last]
template_hook[profile_stats_pregeneral]
template_hook[usercp_main_pos1]
template_hook[usercp_main_pos2]
template_hook[usercp_main_pos3]
template_hook[usercp_main_pos4]
template_hook[usercp_main_pos5]
template_hook[usercp_main_pos6]
template_hook[usercp_navbar_bottom]
template_hook[usercp_options_datetime]
template_hook[usercp_options_end]
template_hook[usercp_options_messaging]
template_hook[usercp_options_other]
template_hook[usercp_options_privacy]
template_hook[usercp_options_start]
template_hook[usercp_options_threadview]

Chú ý: biến trong PHP thì phải có dấu $ phía trước tên biến.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: