//
you're reading...
Codes, Ruby

HotRuby: Máy Ảo Javascript & Flash Chạy Mã Ruby

HotRuby, được tạo bởi YARV, là 1 bộ máy ảo javascript và flash mà có thể chạy những đoạn mã Ruby bằng cách biên dịch ra.

Nghĩa là, bạn viết 1 đoạn mã bằng gôn ngữ lập trình Ruby trong 1 trang web và đặt nằm trong cặp tag script, và sau đó HotRuby sẽ biên dịch nó ra và gửi nó tới bộ máy ảo javascript và flash để thể hiện chúng trên trang web.

Khi bạn vào xem trang chủ của HotRuby, bạn có thể thấy được nhiều mẫu demo sẵn có, như là Box2DFlashAS3, hay Pinball. Thậm chí, bạn còn có thể tự mình viết thử 1 đoạn lệnh và thử chúng ngạy tai Do It Yourself.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: