//
you're reading...
Codes, Ruby

Cộng Dồn Từ 1 Tới 100 Mà Không Cần Vòng Lặp

Trong lập trình, các bài toán kiểu cộng dồn như từ 1 tới 100 hay từ A tới B là những bài toán cơ bản mà bạn hay gặp. Tương tự trong ngôn ngữ Ruby cũng như thế.

Tuy nhiên, khi sử dụng Ruby bạn thường sử dụng lại những cập lập trình từ các ngôn ngữ trước, nghĩa là có sử dụng vòng lặp. Như vậy, bạn có từng nghĩ tới việc giải quyết bài toán trên mà không sử dụng vòng lặp chưa?

Mình đã sử dụng phương thức inject của lớp Enumerable trong Ruby để giải quyết:

puts (1..100).inject(0) {|sum, i| sum + i}

Bạn sử dụng phương pháp khác? Bạn có thể góp ý ở dưới để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thanks.

~Fri3ng3R~

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: